Oferta

Obsługa firm w zakresie BHP i ochrony ppoż.

Świadczę kompleksowe usługi najwyższej jakości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi w środowisku pracy dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz osób prywatnych.

Oferuję Państwu kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuję się szkoleniem, doradztwem i wdrażaniem w dziedzinie BHP oraz ochrony PPOŻ. Współpracuję z klientami indywidualnymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami.

Oferta mojej firmy:

 • szkolenia wprowadzające dla wszystkich pracowników na terenie budowy,
 • koordynowanie prac wszystkich firm podwykonawczych pracujących dla firmy,
 • sprawozdawczość BHP (wszystkie raporty tłumaczone na język niemiecki lub angielski),
 • współpraca z instytucjami takimi jak: PIP, PIS, PSP,
 • bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,
 • kontrole trzeźwości na budowie,
 • wyrywkowe kontrole nocne,
 • kontrole warunków BHP w zakładach pracy,
 • przygotowanie dokumentacji powypadkowej,
 • egzekwowanie od pracowników stosowania na terenie budowy ŚOI (środków ochrony indywidualnej),
 • reprezentowanie firmy przed koordynatorem BHP ze strony inwestora,
 • kompleksowa weryfikacja dokumentów nadesłanych przez firmy podwykonawcze pracujące na budowie,
 • przekazywanie pracownikom informacji m.in. o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w miejscu pracy oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu ich wyeliminowania,
 • niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby,
 • współpraca z Kierownictwem w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy,
 • szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup pracowników.

 

Zapraszam do współpracy.